Bảng giá thiết kế

 
Gói thông dụng (đ/m2) : 120,000 đ/m2

Hồ sơ gồm: Kiến trúc, kết cấu, điện nước 
Thời gian hoàn thành : 3 tuần

 
 
 
 
Gói tiết kiệm (đ/hs) : 7,000,000 đ/hs

Hồ sơ gồm: Mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh 
Thời gian hoàn thành : 1 tuần

 
 
 
 
Gói cao cấp (đ/m2) : 250,000 đ/m2
Hồ sơ gồm: Kiến trúc, kết cấu, điện nước, nội thất 
Thời gian hoàn thành : 5 tuần